joi, 15 aprilie 2010

Prezentare: R&S Guard Security


1.Oferta prestari servicii paza si protectie bunuri si valori importante.
1.1 Descrierea serviciului de paza si protectie bunuri si valori importante.

Departamentul Operativ R & S GUARD SECURITY, constituit ca o structură specifică de apărare şi protecţie, dispune de agenţi de pază specializaţi, cu experienţă, pregătire profesională şi psihică conform legislaţiei în vigoare, avizaţi de organele abilitate şi atestaţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Pregătirea profesională, teoretico-aplicativă, psihică şi fizică a agenţilor de pază, coroborată cu documentaţia tehnico-tactică elaborată în proceduri de acţiune adecvate la specificul obiectivului, certifică notorietatea şi calitatea serviciilor pe care le prestatează în folosul intereselor beneficiarului. Efectivul activ al societatii, baza materială, dotarea de excepţie şi experienţa acumulată sunt certitudini .

La încheierea contractului, întotdeauna se ţine cont de condiţiile specifice, impuse de beneficiari cu privire la aspectul fizic, dotarea şi ţinuta agenţilor.

Ţinuta agenţilor de paza este o tinuta moderna asemanatoare trupelor speciale si se constituie din echipament adaptat anotimpului, de interior/ de exterior, concretizat printr-o gamă diversificată de produse, de la costum specific la ţinută clasică pentru agenţi, compusă din bluzon şi pantalon sau combinezon.

Pentru asigurarea îndeplinirii în orice condiţii a misiunilor încredinţate, agenţii au o dotare performantă ce poate fi adaptată în funcţie de cerinţe, respectiv:
- tomfă, spray iritant lacrimogen;
- vestă antiglonţ/ antişoc/ multifuncţională, cască;
- mijloace de semnalizare fonică, luminoase;
- mijloace de iluminare.

Legătura operativă între agenţi, elementele de dispozitiv realizate până la nivel departament pentru soluţionarea oportună a situaţiilor ce contravin intereselor beneficiarului este asigurată prin mijloace performante de:
-
- tele şi radiocomunicaţii- MOTOROLA ;
- prin telefonie GSM/ CDMA;
- staţii radio emisie-recepţie.

Pe lângă un raport avantajos calitate/ preţ, o garanţie a calităţii serviciilor oferite şi a grijii faţă de client o constituie existenţa unei permanente comunicări interne dispecer-agenţi-echipaje, care asigură buna desfăşurare a activităţii prin controale zilnice şi prin sistemul de raportare din oră în oră la dispeceratul seviciului de pază, în scopul menţinerii vigilenţei agenţilor în timpul serviciului.
Pentru situaţiile extreme, ce pot aduce atingere integrităţii şi siguranţei patrimoniului încredinţat, precum şi calităţii serviciilor prestate, activitatea agenţilor este suplimentată cu forţe speciale de intervenţie încadrate cu personal specializat în acţiuni operative de excepţie, element care constituie o valoare adăugată serviciului nostru, pentru siguranţa beneficiarului şi pentru contracararea elementelor ostile.
Prin calitatea serviciilor prestate R & S GUARD SECURITY doreste: un prestigiu binemeritat, încrederea şi aprecierea clienţilor, impunându-se pe piaţa de profil prin activitatea desfăşurată în obiective de maximă dificultate şi cu specific diferit: bănci, întreprinderi de interes deosebit sau de risc, obiective de producţie, complexe comerciale şi instituţii publice.

BENEFICIARI

– calitatea serviciilor este recomandată de beneficiari, mai jos va prezentam o parte din beneficiarii serviciilor noastre:

- SIAD ROMANIA – Fabrica de oxigen, azot, argon – paza si protectie, interventie rapida;
- CAZINO BAGHERA- Retea - paza si protectie, interventie rapida;
- PRIMARIA PLATARESTI - paza si protectie, interventie rapida;
- COMUNA PLATARESTI – patrulare cu mijloace auto speciale.
- COMUNA RADOVANU – patrulare cu mijloace auto speciale.
- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - paza si protectie,
- C. J. A. S. Calarasi - paza si protectie, interventie rapida;
- A. J. O. F. M. Calarasi – paza si protectie, interventie rapida;